.
.
.
.

Muzikale dieren

Wat is er te zeggen over de oorsprong van muziek en muzikaliteit vanuit een cognitief, biologisch en evolutionair perspectief? Hoe is muziek ontstaan? Is muziek uniek voor mensen, zoals taal dat lijkt te zijn? En zo niet, welke muzikale vaardigheden delen we dan met andere primaten (apen en halfapen)? Het antwoord op deze vragen zal nog veel onderzoek vergen. In de afgelopen jaren heeft Honings onderzoeksgroep van de Universiteit van Amsterdam (met de hulp van o.a. een Distinguished Lorentz Fellowship en financiering van NWO) de eerste stappen gezet op dit grotendeels onontgonnen onderzoeksterrein.

Henkjan Honing (Utrecht en Den Haag)

Henkjan Honing is als hoogleraar muziekcognitie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft zich doen kennen als een gepassioneerd voorvechter van dit nieuwe interdisciplinaire vakgebied dat ons fundamentele inzichten verschaft in de rol van perceptie, emotie, geheugen, aandacht en verwachting in het luisteren naar muziek. Zijn recente onderzoek heeft als doel de vraag te beantwoorden wat muzikaliteit is of kan zijn, en in hoeverre we deze capaciteit delen met andere dieren, om er zo achter te komen wat de cognitief biologische bouwstenen zijn van muzikaliteit.

www.mcg.uva.nl | www.iedereenismuzikaal.nl

Terug