.
.
.
.

De juiste snaar raken met muziektherapie

Muziek heeft de potentie om onze emoties te beïnvloeden, sociale relaties te versterken en motivatie te verhogen. Het is dus niet vreemd dat muziektherapie al jaren wordt ingezet wanneer mensen te maken hebben met psychische klachten of gedragsproblemen. Muziektherapie is een relatief goedkope niet-farmacologisch behandelvorm, waarin op een methodische wijze muzikale elementen doelgericht worden ingezet. Binnen muziektherapie kan de cliënt leren om emoties beter te reguleren, sociale interactiepatronen in positieve zin te veranderen of specifieke vaardigheden aan te leren. Ook wordt het soms ingezet bij aanvang van een behandeltraject om zodoende de motivatie te vergroten. De laatste jaren wordt er steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar deze vorm van therapie verricht bij verschillende doelgroepen, zoals bij mensen met dementie, mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen of bij mensen met kanker. Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op dit onderzoek naar de kenmerken en de effecten vaan muziektherapie.

Susan van Hooren (Den Haag)

Dr. Susan van Hooren is lector van de landelijke coöperatie ‘Kennisontwikkeling Vaktherapie’. Daarnaast is ze werkzaam als universitair docent bij de Open Universiteit. Haar onderzoek richt zich op klinisch psychologische onderwerpen met een nadruk op vaktherapeutische disciplines. Beeldende therapie, dans-bewegingstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie.

Terug